ÖDESHÖGS

LOKALHISTORISKA ARKIV (ÖLA)

KONTAKTA ARKIVET

 

Öppettider Torsdagar 8.00-13.00

 

Besöksadress

Fabriksvägen 17 599 33 Ödeshög

 

Telefon Arkivföreståndare

0144-31186

 

E-mail

 

 

Aktuellt från ÖLA

 

Arkivens dag lördag 12/11

Arkivens dag firas runtom i Sverige på lördag den 12/11.

 

Vårt arkiv håller öppet samma dag mellan 10.00-13.00

 

Program

Filmvisning gamla filmer från våra samlingar info om arkivet och dess verksamhet fika.,

 

FILM

 

ÖLA håller på att arbeta fram en film som visar Ödeshögs industrihistoria.

 

 

 

 

En skriven version kommer att tas fram i bokform senare under hösten

 

 

 

 

Årsberättelse 2015

 

Ödeshögs lokalhistoriska Arkiv, ÖLA, har som uppgift att inventera, insamla, förteckna, bevara, vårda och visa handlingar och annan egendom som speglar utvecklingen av liv och leverne i nuvarande Ödeshögs kommuns sju socknar; Heda, Rök, Stora Åby, Svanshals, Trehörna, Västra Tollstad och Ödeshögs. Arkivet skall också bidra till att öka intresset för all sorts lokalhistoria.

 

Styrelsens sammansättning

Ordförande

Hans Rydberg

 

Kassör

Charles Eriksson

 

Ordinarie ledamöter

Christer Andersson Annika Johansson Susanne Orrenius

Ingrid Staaf Ingvor Johansson

 

Ersättare

Roland Fransson

 

Revisorer

Jan Erik Andersson

Joakim Carlsson

 

Kommunrepresentant

 

 

Valberedning

Kerstin Svensson

 

Arkivföreståndare

Charles Eriksson

 

 

Styrelsens möten

Styrelsen har under verksamhetsåret haft ett protokollfört styrelsemöte samt ett årsmöte. Årsmötet hölls hos café Lovisa Ödeshögs Bok och Musikcafé, där ca 9 personer var närvarande.

 

Öppethållande och arkivarbete under året

Arkivarbetet har under året bedrivits av arkivföreståndaren med betald arvodering om 5 timmar per vecka. Öppethållandet i arkivet har varit under torsdagar mellan 8.00-13.00.

 

 

 

Förvaringskapacitet och nya arkiv

Vid årsskiftet fanns totalt 138 arkivbildare hos ÖLA. Totalt fanns 160 hyllmeter i arkivet varav ca 75 av dessa var fyllda med material. Under 2014 har 3 nya arkiv inventerats och förtecknats enligt arkivplan samt förts in i vår databas. Dessutom fanns ytterligare inkommit material, men som ännu inte insorterats och arkiverats. Under verksamhetsåret har arkivet besökts av 20-talet personer. Arkivet har också utlånat och återfått arkivmaterial till 4 medlemmar under året.

 

Nya Arkiv 2015

Sv Kyrkans Unga Alvastra Gåva

Sv Kyrkans Unga ÖdeshögGåva

Svanshals och Kumlas BlåbandföreningGåva

 

Arkivverksamhet

•Huvudsakligt arkivarbete under verksamhetsåret har varit att ta hand om kompletterande handlingar som olika medlemmar lämnat till arkivet för sortering in i redan befintliga arkiv. Installeringen av nya arkivprogrammet ”Visual Arkiv” har inneburit mycket arbete med överflyttning av det tidigare arkivprogrammet till nya arkivprogrammet. Arbetet är tidsödande eftersom arkiven måste skrivas och klistras över för hand. Överskrivningen kommer säkert att ta flera år innan det är helt klart.

 

•Arkivet har under året haft besök från flera privatpersoner som eftersökt fakta om föreningsarkivet och verksamheten. En del personer har forskat och gjort förfrågningar om olika föreningars verksamheter i Ödeshög. Företrädare för våra medlemsorganisationer har besökt arkivet för inlämning av kompletterande arkivmaterial, till redan befintliga arkiv.

 

•Förfrågningar om att inlämna nytt arkivmaterial har också gjorts från ett antal föreningar, vilket förväntas leda till fler nya arkivmedlemmar

 

•Styrelsen kunde vid decembermötet informeras om ÖLA:s film och bokprojekt, där en första dvd och manus visades från arbetet.

 

Slutord

ÖLA-arkivet har med verksamhetsberättelsen försökt spegla det som inträffat under år 2014. Styrelsen vill tacka, alla medlemmar, Ödeshögs kommun och Länsförbundet ÖLFA för ett gott samarbete under det gångna verksamhetsåret, vilket vi anser har bidragit till ÖLA-arkivets positiva utveckling.

 

 

Hans Rydberg Charles Eriksson Christer Andersson

 

 

Annika Johansson Ingrid Staaf Susanne Orrenius Ingvor Johansson

 

öhg1

DATAMEDIER

 

Intensiv forskning

Det pågår intensiv forskning och utredande om hur man ska långtidsförvara datamedia inom arkivärlden för framtiden.

 

Snabb utceckling

Den tekniska utvecklingen går så snabbt inom det här området, att det är svårt att göra regler och ge rekommendationer för hur man ska förfara.

 

Kort livslängd

De flesta människor kanske minns de förr så vanliga disketterna, vilka hade en livslängd på ca 5 år. CD och DVD-skivorna utlovas av tillverkarna att hålla kvar informationen i 100 år.

 

Vad de däremot inte utlovar är att det om 50 år inte finns datorer som passar för de gamla medierna.

 

DIGITALA BILDER

 

Det är idag många som fotograferar med digital kamera. Det som fotograferas laddas hem till datorn för att sparas på hårddisken.

 

Hårddiskkrasch, datavirus

Vad händer exempelvis om ett aggresivt datavirus förstör hela programvaran eller att hårddisken kraschar. Jo alla bilder bilder förstörs och finns inte mer

 

Köp en extern hårddisk till datorn

Det går faktiskt att förvara digitala bilder säkert, men det krävs att man investerar och skaffar en sk. extern hårddisk, för ca 500-1000kr. När detta är gjort ska man regelbundet överföra sina fotoalster till den externa hårddisken

 

Förvaring av extern hårddisk

Du kan därefter förvara dina bilder för lång tid framåt, men kom ihåg att den externa hårddisken ska förvaras på annan plats än där du har din dator. Det kan ju börja brinna.

 

Du ska inte komprimera dina bilder när du överför den till den externa hårddisken

 

ABM-centrum

Vill man ha detaljerade uppgifter om hur man ska lagra sina bilder kan man ta del av ABM-centrums rapport "Bilddatabaser och digitalisering" som finns på Internet.

 

 

ÖLA utställning MC