ÖDESHÖGS

LOKALHISTORISKA ARKIV (ÖLA)

KONTAKTA ARKIVET

 

Öppettider Torsdagar 8.00-13.00

 

Besöksadress

Fabriksvägen 17 599 33 Ödeshög

 

Telefon Arkivföreståndare

0144-31186

 

E-mail

 

 

 

VÅRA MEDLEMMAR

 

Boets IK

BRF Vinkeln

Centerpartiet

LO Distriktet

Roland Fransson P-arkiv

Rädda Barnen

Rök/ Svanshals byalag

SPF Lysing

Stiftelsen Ingeborg. och Folke Löfs minnesfond

Studieförbundet Vuxenskolan

Ödeshögs Arbetarekommun

Ödeshögs Hembygdsförening

Ödeshögs IK

Ödeshögs Lokal.avd. LRF

Ödeshögs Lottakår

Ödeshögs Majbl.kommitte

Ödeshögs Partiet

Ödeshögs Rotaryklubb

Ödeshögs Skyttegille

ÖSAM

 

 

Flygvapenmuseet Malmslätt

öhg1

ARKIVETS HISTORISKA UTVECKLING

 

Våra arkivhandlingar som finns arkiverade kommer från föreningar, privatpersoner och företag från de förutvarande sju socknarna Heda, Rök, Stora Åby, Svanshals, Trehörna, Västra Tollstad och Ödeshög.

 

Arkivhandlingarna är skrivna handlingar, såsom protokoll, årsberättelser, ekonomiska berättelser, medlemsregister och historiker. Vi har också handlingar i arkivet som är personarkiv, dagböcker, filmer, foton ljudband, vilka alla speglar den historiska utvecklingen i nuvarande Ödeshögs kommun.

 

Detta finns arkiverat hos ÖLA

AB Nordiska Möbelfabrikerna

ABF:s avdelning nr 1696, Alvastra

ABF:s lokalavdelning nr 621, Ödeshög

Alvastra kommunkrets av Centerpartiet

Biografföreningen Apollo

Blåbandsföreningen "Fältvakten" Rök

Boets IK

Boets Mejeri

Bostadsrättsföreningen Vinkeln Ödeshög

Brandstodskommittén inom Ödeshögs Socken

Bultsbols avd. av Östgötalandtmännens Centralförening

Bultsbols Blåbandsförening

Framtidsförbundet avd 451 Sjukkassa i Ödeshög

Föreningsfanor I Ödeshög

Företagar-Rådet i Lysing (FRIL)

Haddåsens Blåbandsförening

Handelsanställdas förbund avd 267, Hästholmen

Heda V Tollstad avd SLKF ©

Hercules Ungdomslag

Husqvarna/ÖHG:s Verken Korp IF

Hästholmens S.D.U.K.

IOGT 471 Herkules

IOGT Logen 471 Hercules Bibliotek 611

IOGT Logen 471 Hercules studiecirkel.

IOGT Scoutkår 204 Herculespojkarna

IOGT Sjukkassa i Ödeshög avd 133.

IOGT ungdomslogen 886 Hercules blomma.

Kretslogen Omberg

LO-facken i Ödeshög

Logen 1240 Wiljan Ödeshög.

Logen 4239 Skogsblomman

Logen Ombergs Lilja nr 3877 av IOGT, Omberg

Lysings Tekniska Förening

Lysingskretsen av SLU

Nykterhetsfolkets Centralkommitté inom Ödeshögs socken.

Näs Snickeriförening UPA

Ombergs Golf klubb

Ombergs Idrottsförening

Ombergs S.D.U.K.

Ombergs Skogs och flottningsavdelning avd 207

Roland Franssons Personarkiv

Rädda Barnen avd. Ödeshög

Rök Svanshals Socialdemokratiska förening

Rök Svanshals arbetarekommun

Rök/Svanshals Byalag

Rönngards Emballageindustri

SIF:s lokalavdelning nr 178, Ödeshög

Sionförsamlingen i Boet

SLKF avd Stora Åby

SLU avd Heda Västra Tollstad CUF ( C )

SPF Lysings Pensionärsförening avd 253

Stiftelsen I. och Folke Löfs minnesfond

Stora Åby Arbetarekommun

Stora Åby avdelning av Bondeförbundet-Centerpartiet

Stora Åby RLF/ LRF avdelning

Stora Åby Västra Byalag

Studieförbundet Vuxenskolan Ödeshög

Sv Gjuteriearbetarnas avd.114

Sv Grov och Fabriksarbetareförbundets avd 554 Ödeshög

Sv Metalls avd 253 Ödeshög

Sv Murareförbundet avd 190

Sv. Lärarförbundet E.7, Ödeshög

Svanshals Arbetarekommun

Svanshals Mellangård

Svanshals o Kumla hushållningskrets

Svanshals Tjurförening

Svanshals/Renstads Blåbandsförening nr 434

Svanshalskretsen av Röda Korset

Svenska Byggnadsarbetareförb. avd 260-368, Ödeshög

Svenska Lantarbetareförb. avd 494, Ödeshögsorten.

Svenska Lantarbetareförbundet avd 599, Rök- Svanshals

Svenska Träindustriarbetareförb. Avd 134.

Sällskapet Ödeshögs Jultomtar

Trehörna avdelning av Bondeförbundet-Centerpartiet

Trehörna Blåbandsförening nr 433

Trehörna CKF

Ungdomslogen Liljeknoppen nr 1831 av IOGT, Omberg

Verkstadsklubben Hallins

Verkstadsklubben Husqvarna

Verkstadsklubben vid SAAB

Verkstadsklubben Ödeshögsverken

Västra Tollstad Arbetarekommun

Västra Tollstads badhusförening

Västra Tollstads S-förening

ÅSA Missionsförsamling

Ödeshögs avd av SLKF (CKF)

Ödeshögs avdelning av Bondeförbundet-Centerpartiet

Ödeshögs Blåbandsförening

Ödeshögs Byalag

Ödeshögs Civilförsvarsförening

Ödeshögs Elektriska AB

Ödeshögs Föreläsningsanstalt

Ödeshögs Hembygdsförening

Ödeshögs Hästholmens Metodistförsamling

Ödeshögs Idrottsklubb

Ödeshögs kommunkrets av Centerpartiet

Ödeshögs Koperativa Kvinnogille

Ödeshögs lokalavd av LRF

Ödeshögs Lokalhistoriska Arkiv

Ödeshögs Majblommekommitté

Ödeshögs Manskör

Ödeshögs Nykterhetskommitté

Ödeshögs Partiet

Ödeshögs Rotaryklubb

Ödeshögs Ryttareförening

Ödeshögs S.D.U.K. (SSU)

Ödeshögs Schackklubb

Ödeshögs Scoutkår

Ödeshögs Skyttegille

Ödeshögs SLU avdelning (CUF)

Ödeshögs Socialdemokratiska Arbetarekommun.

Ödeshögs socialdemokratiska förening

Ödeshögs socialdemokratiska kvinnoklubb.

Ödeshögs Tennisklubb

Ödeshögsortens Lottakår

ÖHG IOGT Bygg.förening

ÖHG. IOGT. Saga Bio.

ÖHG-kretsen E-läns Blåbandsförbund

ÖLA-gåva Carl Jakobssons personarkiv

ÖLA-gåva Elis Anderssons personarkiv

ÖLA-gåva, Charles Erikssons personarkiv

ÖLA-gåva, Hans Rydbergs Personarkiv

ÖLA-gåva, Karl August Gustavssons Personarkiv

ÖLA-gåva, Per.J.Gustavssons p-arkiv

ÖLA-gåva, Sture Ivarssons Personarkiv

ÖLA-gåva, Sven Erlandssons Personarkiv

ÖLA-gåva, Uno Lingemark personarkiv

Öninge Byalag

Ösam

Östergötlands Andelsslakteriförening

Östergötlands Lantbruksmuseums vänner

 

 

 

ARKIVSCHEMA

 

ÖLA använder sig av Riksarkivets allmänna arkivschema när man arkiverar olika arkivalier.

 

Detta system att kategorisera handlingar används i stort sett i hela vårt land och har följande uppställning.

 

A Protokoll och verksamhetsberättelser

 

B Koncept, kopior av utgående skrivelser

 

C Diarier

 

D Liggare, register, medlemsmatriklar

 

E Inkomna skrivelser, korrespondans

 

F Ämnesordnade handlingar

 

G Räkenskaper

 

H Statistik

 

J Kartor och ritningar

 

K Fotografier

 

L Trycksaker

 

M Föremål, fanor

 

Z Upptagningar ljudband, mikrofilmer, spelfilm, magnetband och andra ADB-media

 

Ö Övriga handlingar

 

Har ni frågor om hur man förtecknar ett arkiv kontakta ÖLA

Flygvapenmuseet Malmslätt