ÖDESHÖGS

LOKALHISTORISKA ARKIV (ÖLA)

VAD SKA FÖRVARAS

 

Det är arkivhandlingar som en förening själv producerat, som ska sparas till eftervärlden.

 

Dessa är protokoll, verksamhetsberättelser, skrivelser, kassaböcker samt korrespondens till och från organisationer och privatpersoner.

 

Dessutom ska också historiker, tidningsklipp, magnetband från bandinspelningar, filmer videoinspelningar, dvd inspelningar samt trycksaker producerade av föreningen samt foton också sparas.

 

När det gäller tidningsklipp foton och andra inspelningar är det speciellt viktigt att tänka på att datummärka, ange plats och var och vad bilderna inspelningarna föreställer

 

öhg1

DETTA KAN RENSAS BORT

 

I en förenings dagliga verksamhet förekommer en rad olika handlingar att hantera. Allt är inte nödvändigt att spara för eftervärlden, utan kan avyttras när det blir inaktuellt. Vilka handlingar kan då ur arkivsynpunkt utgallars?

 

Det är framförallt förbunds, distriktscirkulär, övriga cirkulär och reklam som kan rensas ut direkt vid inaktualitet eller efter 5år.

 

Det samma gäller också handlingar som sänts från distrikt eller andra organisationer, såsom inkomna protokoll och verksamhetsberättelser.

 

Kassakvitton och verifikat sparas inte längre än vad som anges i bokföreningslagen (fn 7 år). Kontoutdrag efter 5 år. Dubletter och icke ifyllda blanketter, formulär, offerter, ordererkännanden och följesedlar vid inaktualitet.

 

Viktigt: Häftklammers och gem bortrensas alltid från material som ska arkiveras. Dessa får inte förekomma i arkivmaterial eftersom de orsakar rostbildning.

 

 

KONTAKTA ARKIVET

 

Öppettider Torsdagar 8.00-13.00

 

Besöksadress Fabriksvägen 17 599 33 Ödeshög

 

Telefon Arkivföreståndare 0144-31186 Mob. 0734-100678

 

E-mail

HJÄLP OSS HITTA !

 

Vårt arkiv behöver hjälp med att hitta nya handlingar att förvara för framtiden och eftervärlden.

 

Tipsa oss om föreningar nu verkande eller nedlagda. Tipsa oss om företag och personer som ni vet har material liggande hemma i byrålådor, vindar och källare.

 

ÖLA vet också om att många inte har tillvaratagit möjligheten att förvara arkivkänsligt material hos oss.

 

.