ÖDESHÖGS

LOKALHISTORISKA ARKIV (ÖLA)

 

KONTAKTA ARKIVET

 

Öppettider

Torsdagar 8.00-13.00

 

Besöksadress

Fabriksvägen 17

599 33 Ödeshög

 

Telefon Arkivföreståndare 0144-31186

Mob. 0734-100678

 

E-mail

 

GÅVA ELLER DEPONI

 

Arkivet mottager handlingar på två sätt.

 

Antigen genom gåva eller genom deponi. Vid båda alternativen skrivs kontrakt.

 

Alt 1

Ägaren ger handlingar i gåva till arkivet. Då blir arkivmaterialet ÖLA:s och blir arkivets egendom för alltid. Ingen avgift uttas från arkivet i detta alternativ

 

Alt 2

Används alternativet deponi förblir materialet ägarens, medan ÖLA åtager sig att förvara materialet på ett säkert sätt i arkivlokalerna.

 

ÖLA uttar då en avgift på 150kr/hyllmetern per år.

 

Önskar ägaren också förvara giltiga verifikationer (7år) uttas dubbel hyllmeteravgift.

 

Deponerat arkivmaterial kan efter begäran alltid tas tillbaka av ägaren.

 

Betald deponiavgift innebär att ägaren automatiskt blir medlem i Ödeshögs Lokalhisoriska Arkiv (ÖLA)

 

 

 

REGIONALT

 

Ödeshögs Lokalhistoriska Arkiv är medlemmar i

 

Östergötlands arkivförbund

tidigare benämnt ÖLFA.

 

Det är vår regionala samarbetspartner som ger råd och anvisningar om arkivfrågor.

 

Arkivförbundet anordnar också utbildningar och personalträffar för samtlig personal vid föreningsarkiven i Östergötland

öhg1

 

VÅRT UPPDRAG I ÖDESHÖG

 

Ödeshögs Lokalhistoriska Arkivs huvuduppgift är att se till att vårt gemensamma kulturarv bevaras och är tillgängligt för allmänheten.

 

I denna uppgift ingår att insamla, inventera, förteckna bevara, vårda handlingar och annan egendom som speglar utvecklingen av liv och leverne i nuvarande Ödeshögs kommun

 

Ödeshögs lokalhistoriska arkiv är en ideell förening som bildades 2003. Arkivet har 20-talet medlemmar samt har en vald styrelse som väljs vid årsmöte. Arkivets verksamhet handhas av en arkivföretåndare

 

Ödeshögs Lokalhistoriska arkivs verksamhet finansieras dels genom medlemsavgifter och dels genom ett årligt kommunalt bidrag från Ödeshögs kommun.

 

 

 

 

 

 

ARKIVETS STYRELSE

 

Ordförande Hans Rydberg

Kassör Charles Eriksson

Ledamöter Christer Andersson

Ingrid Staaf

Annika Johansson

Ingvor Johansson

Sussanne Orrenius

Kommun representant

 

Arkivföreståndare

Charles Eriksson

 

 

 

 

FÖRVARING

 

ÖLA förvarar alla arkivhandlingar i arkivgodkända loker. Arkivet lyder under Riksarkivets bestämmelser när det gäller, förvaring, registering, gallring och sekretess.

 

Totalt finns ca 160 hyllmeter direkt förvaringsutrymme varav vi idag har ca 60m fyllda med handlingar från ca 131st olika föreningar nu verkande eller upphörda.

 

Arkivet är utrustat med rullbara ställage vilket gör att ytorna kan utnyttjas maximalt.

 

VIKTIGA LÄNKAR

 

Östergötlands arkivförbund (ÖLFA)

 

Här finner du information om enskilda arkiv i Östergötland, dvs föreningsarkiv, företagsarkiv, gårds- och byarkiv samt personarkiv plus alla projekt och inventeringar, som startas och pågår samt nya böcker.

 

www.ostergotlandsarkivförbund.se

 

Riksarkivet

 

På Riksarkivet förvaras arkivhandlingar från myndigheter och enskilda från medeltiden och framåt. Vår huvuduppgift är att se till att vårt gemensamma kulturarv bevaras och är tillgängligt för allmänheten. Riksarkivet finns på flera platser i landet, bla i Vadstena.

 

www.riksarkivet.se

 

Kulturarv Östergötland

 

Kulturarv Östergötland är en regional verksamhet som har sin hemvist i Östergötlands museum och är integrerat med övrig verksamhet.

 

Syftet med verksamheten är att på ett spännande och modernt sätt tillgängliggöra vår östgötska historia.

 

www.kulturarvostergotland.se

 

 

Ödeshögs Kommun

 

 

Ödeshögs kommun

 

 

Den digitala hembygdsboken i Ödeshögs kommun är en digitalt uppbygd databas som innehåller allt från foton filmer till dokument

 

 

Digitala Hembygdsboken Ödeshögs kommun